• Daniella

  • Edje

  • Erik

  • Dennis & Lettie

  • Paul

 

                       Slinge 10 Rotterdam (zuid)

 

 

1: DOELSTELLING : Stichting Computersnaar


Stichting die het ten doel staat om op het vlak van cultuur en media, mensen in staat te stellen hun talenten te ontdekken en ontplooien .
Stichting ComputerSnaar moedigt de creativiteit aan van de jeugd met nieuwe media.
De stichting moet en zal NIET als welzijns- of jeugdwerker optreden.
Hoewel er buurtbewoners naar de stichting toe zullen komen, zal de stichting NIET als buurthuis fungeren.
De nadruk van de stichting ligt op culturele diversiteit, via muziek en media.
Onze Missie is om culturele expressie en interactie op gang te brengen en te ondersteunen.
We willen daarbij graag een stem geven aan hen die vaak niet gehoord worden. We koppelen inspirerende mensen en ideeën
met cultureel beleid, op lokaal gebied en door gebruik van nieuwe media ook wereldwijd.
We willen inspireren, aanmoedigen en in staat tot actie stellen.

2: De stichting tracht haar doel te bereiken door:

het ondersteunen en begeleiden van muziek opnames, videoclips, maken van cd's, dvd's, flyers/posters en cd hoes ontwerpen,
een website te maken waarop bovenstaande en andere culturele activiteiten kunnen worden bekeken,
oriëntatie lessen muziek en video te geven
oefenruimte, les en opname mogelijkheden te bieden door middel van muziek studio
De mogelijkheid te bieden tot gebruik van bleu/green screen room,
mogelijkheid bieden, door gebruik media een compleet product af te leveren. (muziek, videoclip, artwork cd, flyers/posters etc.)


3: De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

__________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2014

__________________________________________________________________________________

                                                                                                           Jaarverslag 2014-2015

Stichting ComputerSnaar is opgericht in 2014 door een aantal vrienden  die  idolaat van muziek maken zijn.

Ons 1ste project betrof de PastaPapaBand , die bestaat uit diverse vrienden en oprichters van de stichting.

Onze oefenavonden vonden plaats in Rotterdam (tussen de bomen) en eerder bij het Afrikaanderplein.

Als stichting willen wij een eigen oefenhonk, waar wij iedere dag

aanwezig kunnen zijn en vrijheid van gebruik hebben.

In de loop der maanden kon de stichting een goede muziekinstallatie verkrijgen doormiddel van donaties en het lenen van apparatuur, van de (inmiddels) vele vrienden van de stichting.

Tevens is er bij de stichting 1 vrijwilliger werkzaam voor een aantal uren per maand.

Het 2de project, mensen met muzikale aspiraties verder op weg te helpen in het muziekland is gaande.

Ook komen er muziekliefhebbers met podium/publiek angst en die probeert de stichting meer vertrouwen te geven en zo hun angst te overwinnen om publiekelijk op te treden.

Er is een GREEN room gerealiseerd dit was/is  ons 3de project.

Via diverse rommelmarkten komt de stichting aan revenuen, die

werden en worden aangewend voor kosten van huur en reparaties en aanschaf voor/van nodige apparaten.

Ook donaties die worden gedaan aan de stichting gaan naar projecten.

Het zoeken naar een vast onderkomen voor de stichting is niet een makkelijke weg geweest. Diverse aanbieders met muziekpodium

blijken meer om geld te geven dan om het welzijn van de buurtbewoners in deze en zagen de stichting als melkkoe, hetgeen niet strookt met het motto van de stichting.

Muziek verbroedert en is de grondslag van vriendschap en eerlijkheid met en naar elkaar, dat is ons motto.

Intussen is het ons (lees stichting) gelukt om de hand te leggen op

een locatie die voldoet aan onze wensen.

Het nadeel van deze locatie is, dat het een tijdelijke locatie is en de

zoektocht naar een eigen vaste locatie zal doorgaan.

Ondanks dat de stichting geen winstoogmerk heeft (non profit)

staat de stichting er goed voor, zo ook financieel.

De toekomst is deels koffiedik kijken, maar er zijn ideeën genoeg

voor  nieuwe projecten dus is de stichting optimistisch aangaande het komend jaar.

Ik wens de stichting en zijn vrienden een muzikaal jaar toe.

 

Frederik Grootenboer

Voorzitter.